Podmínky používání

Na těchto webových stránkách, najdete informace, nástroje a služby, které jsou k dispozici uživateli, na základě vašeho souhlasu s níže uvedenými podmínkami, pravidly a upozorněními.

Návštěvník našich stránek, prohlížením nebo nákupem zboží se účastní naší \"Služby\" a souhlasí s tím, že bude vázán následujícími podmínkami (\"Smluvní podmínky\", \"Podmínky\"), včetně dodatečných smluvních podmínek zde uvedených a nebo dostupné hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné i na uživatele, kteří si web prohlíží, prodejce, zákazníky, obchodníky a nebo přispěvateli webového obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky předtím, než přistupujete k našim webovým stránkám. Přístup nebo užívání jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány na stávající webové stránky, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn, znamená přijetí těchto změn.

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek www.martifineart.cz,  www.bookartpublishing.comwww.tajemstvikresby.cz je:
Martin Ševčík, se sídlem Komenského 366, 763 16 Fryšták Česká republika, IČO : 60346884, DIČ : CZ6610281018, č.j.: ŽÚ-R/220/94-F , č.j. : ZL-L/1374/01-F ev.č. : 370502-36494

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje.

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu. Velmi nám záleží na tom, abychom se nedoupouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo mě napište emailem na adresu: info@martinfineart.czinfo@bookartpublishing.com nebo info@tajemstvikresby.cz

Obecné podmínky

Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, a ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení, zákonů o autorských právech). Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakémukoli kontaktu na webu, přes který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu .

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro všeobecné informace a neměl by jste se spoléhat na ně nebo používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nemusí nutně být aktuální a jsou k dispozici pouze jako reference. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravovat obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

Autorské právo

Veškerý obsah a materiály na webových stránkách, včetně textu, dokumentů, grafiky, obrázků, ilustrací, softwaru, technologií, fotografií, videí, interaktivních prvků, služeb a výběru a uspořádání takového obsahu (\"Značky\"), jsou výlučným vlastnictvím Martin Ševčík nebo jeho dodavatelů a jsou chráněny českými a mezinárodními zákony o autorských právech. Martin Ševčík si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena na webových stránkách, obsahu a značkách, a souhlasíte s tím, že nebudete porušovat autorská práva nebo práva duševního vlastnictví Martin Ševčík v souvislosti s používáním webových stránek.

S výjimkou případů, kdy to příslušné zákony nepovolují, nesmíte z webové stránky kopírovat, tisknout, veřejně zobrazovat, publikovat, reprodukovat, odesílat, přenášet, distribuovat, stahovat, nahrávat, prodávat, licencovat, nebo pronajímat jakýkoli obsah obsažený na webové stránce, a to zcela nebo zčásti, bez výslovného písemného souhlasu Martin Ševčík. Používáte-li, kopírujete, stahujete nebo tisknete kopii libovolného obsahu, musíte si uchovat všechna oznámení o autorských právech, ochranných známkách a jiných vlastnických právech, která se objevují na takovém obsahu nebo v něm.

Cena služeb

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění a to kdykoli. Na změnu ceny, zastavení nebo ukončení služby nebudeme zodpovědní vůči vám ani žádné třetí straně.

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami vrácení peněz.

Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že obrazovka vašeho monitoru s jakoukoliv barvou bude přesná.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt.

Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás uděláte. Můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupeného zboží na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné na stejném zákaznickém účtu nebo pod ním, stejnou platební kartu a nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že změníme nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka udělána. Pokud se nám nepodaří Vás kontaktovat, budeme považovat objednávku za zrušenou. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru zdají neslučitelné s našimi podmínkami.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že okamžitě aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a termínů vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Připomínky uživatelů

Pokud nám na základě žádosti pošlete určité konkrétní podání (např. Vstupy do soutěže), nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně \"Komentáře\") souhlasíte s tím, že můžeme je kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu, jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoliv připomínky.

Můžeme, ale nemáme povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určujeme podle vlastního uvážení, jako nezákonný, urážlivý, ohrožující, ohavný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušují duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Smluvní podmínky .

Souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte, že vaše připomínky nebudou obsahovat nezákonný, zneužívající nebo obscénní materiál nebo obsahovat jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl nějakým způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než sami sebou, nebo byste nás nebo třetí strany jinak zaváděli, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoliv připomínky a přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře, které jste zaslali vy nebo jakákoli třetí strana.

Zakázané použití

Kromě dalších zákazů výše uvedených, je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah:
a) pro jakýkoli nezákonný účel;
b) požadovat, aby ostatní vykonávali nebo se podíleli na protiprávních činnostech;
c) porušovat mezinárodní nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení;
d) porušovat práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob;
e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení;
f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace;
g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu;
h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob;
i) spamovat;
j) pro jakýkoli obscénní nebo nemravný účel;
k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

Záruky a omezení odpovědnosti

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše jediné riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty \"tak jak jsou\" a \"dostupné\" pro vaše použití, bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoliv druhu, Implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.

Nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku užívání služby nebo jakéhokoli obsahu (produktu), který byl vyslán, přenesen nebo jinak zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informován.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, musí být takové ustanovení vynutitelné v nejvyšším rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

Všeobecné podmínky a právní předpisy

Tyto Smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné smlouvy, sdělení a návrhy , Ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale bez omezení, předcházející verze smluvních podmínek).

Jakékoli nejednoznačnosti při interpretaci těchto Smluvních podmínek nebudou brány na zřetel a řídí se platnými zákony ČR a jejich dílčích zákoníků jako autorským, občanským, obchodním právem.

Změny podmínek

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek, představuje přijetí těchto změn.