Martin Ševčík

„KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE, TAK MÁ KOUKAT ABY BYL.
A KDYŽ KOUKÁ, ABY BYL A JE, TAK MÁ BÝT TO, CO JE A NEMÁ BÝT TO, CO NENÍ, JAK TOMU V MNOHA PŘÍPADECH JE.“

Jan Werich

KDO JSEM:

Jmenuji se Martin Ševčík a pomáhám zájemcům a nadšencům v umění plnit jejich sny. Jako lektor kresby a malby pro soukromou výuku, pomocí online i osobních kurzů a workshopů. Jsem i ilustrátor, malíř a spisovatel samovzdělávacích knih o různých výtvarných technikách. Vydávám autorské tištěné knihy a ebooky. Vedu soukromou výuku zájemců a mladých adeptů hlásící se na umělecké školy, přípravky na talentové zkoušky a pořádám kurzy a workshopy. Zájemcům předávám nezbytné základy a vedu je k úspěšným kresbám a malbám, tak, aby mohli samostatně tvořit. Praktikování umění na základech starých mistrů, ale i impresionismu je má veliká láska. Říkám , že k dělání toho co milujete, nepotřebujete žádný „glejt“.

Nejdůležitější dovednost výtvarníka, kterou musí mít, je schopnost kreslit a malovat co vidí, co si myslí, nebo si představuje, a to vše realisticky. Realistická kresba je základem pro jakýkoliv výtvarný směr. Schopnost se umělecky vyjadřovat závisí na schopnosti mentální a fyzické vybavenosti jedince. Umění je od slova umět a z velké části je to řemeslo, nikoliv něco nadpřirozeného. Logičnost procesu a jeho posloupnost se znalostí výtvarných materiálů, může umělec jen takto přinést světu dílo, které bude přínosné a hodno pozornosti. Není nutné vymýšlet nové a nové postupy, nebo druhy vizuálního umění, ale navázat na ty úspěšné, které byly vytvořené před námi jinými mistry. Tyto následně rozvíjet s novými poznatky získanými z praxe. Toto je pár mých rad mým studentům, kterým záleží na opravdovém, nefalšovaném umění, kterými se řídím i já a to celý svůj umělecký život.

MOTTO:

„ Jenom touha dělat co Vás baví a dělat to tak jak nejlépe umíte, je potřeba k dosáhnutí úspěchu a vnitřního štěstí.“


Významná ocenění:

  • Na základě tohoto přístupu a určité životní filosofie jsem dostal pozvání do České televize, do pořadu „Jedinečnost osobnosti“ (2020), kde jsem veřejnost seznamoval s uměním a postupy „starých mistrů“.
  • V roce 2022 jsem byl zapsán do Encyklopedie osobností české a slovenské republiky v oboru Umění, vydané BPH - British Publishing House Ltd. v zastoupení pro českou republiku. která ji také vydává tiskem.